Marjan Pols de Pee

de vijf natuurgerichte principes

de vijf natuurgerichte principes

Beschrijving implementatie 5 natuurgerichte principes in mijn praktijk.
In de natuurgerichte gezondheidszorg, ook wel natuurgeneeskunde genoemd, ligt de nadruk op algemene gezondheidsbevordering, vaak omschreven als stimulering van de vitale kracht of het zelfgenezend vermogen.  Ziekte is volgens de natuurgeneeskunde een natuurlijke reactie van het lichaam dat altijd streeft naar een evenwichtige situatie voor lichaam en geest. 

Mijn psychosociale & fytotherapeutische behandeling d.m.v. een ondersteuningsconsult, wandelconsult of een creatief consult is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen volgens de volgende 5 principes:

1) Energie
> Energie is de basis voor het lichaam om te leven.
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen. Zonder stromende energie kan er namelijk geen genezing plaats vinden.

 Als persoonlijkheid bezitten wij een fysiek, een emotioneel en een mentaal energielichaam. Deze drie energielichamen of energievelden kunnen niet als afzonderlijke eenheden worden gezien of volkomen van elkaar kunnen worden gescheiden. Ze zijn met elkaar verstrengeld en hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld. De producten van deze energievelden zijn het fysieke lichaam, gevoel en gedachten. Daarnaast bevindt zich achter deze drievoudige matrix een vonk van energie. Deze vonk of essentie die onze persoonlijkheid stuurt en gebruikt is de Ziel. De Ziel gebruikt de voertuigen van lichaam, denken en emotie om zichzelf uit te drukken. Een van de basis principes van genezen, in welke vorm dan ook, is dat werkelijke genezing vanuit het individuele zielsniveau moet komen. Op bepaalde momenten in onze groei is hulp noodzakelijk.

Fytotherapie en psychosociale hulpverlening kunnen al dan niet in combinatie op alle drie de energievelden ondersteuning bieden en de blokkades opheffen en de energie weer laten stromen.

 Ik leer mijn cliënten onder andere over jezelf aarden, de basis van het ervaren van energie. Wat is energie en hoe kun je daar zelf mee om leren gaan ? Waar verlies je energie en waar krijg je energie van ? Over het ervaren van grenzen en persoonlijke ruimte. Wat is jouw energie en wat is de energie van de ander ?

Tijdens elk consult gebruik ik passende aromatherapie in de vorm van verdamping in een oliebrandertje en / of voeten badje die onze energie beïnvloeden.

Dit kan helpen om de energie weer in beweging te krijgen.

 2) Prikkeloverdracht
> Herstel van interne, fysieke en mentale communicatiesystemen.

 De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam.

Een zenuwbaan zorgt ervoor dat een prikkel wordt doorgegeven van onze tast, geur en smaak papillen naar onze hersenen. Zenuwbanen geven ook prikkels door aan ons immuunsysteem en diverse andere systemen. Ook in onze klieren en cellen spelen zich diverse processen af die ontketend worden door prikkeloverdracht. Hierdoor komen bepaalde hormonen of enzymen vrij die op hun beurt weer een prikkel afgeven elders in het lichaam.

Er kunnen verstoringen ontstaan in deze prikkeloverdracht. Met als gevolg dat bijv. het immuunsysteem onvoldoende of juist te hard werkt. Prikkeloverdracht speelt zich niet alleen in ons lichaam af, maar vindt ook plaats tussen mensen en hun omgeving. We worden in ons dagelijks leven overspoeld met een enorme hoeveelheid aan informatie en prikkels. Vaak is dit meer dan ons lichaamssysteem verdragen kan. Dit kan leiden tot stressverschijnselen.

 Fytotherapie en psychosociale hulpverlening kunnen al dan niet in combinatie ondersteuning bieden en de verstoringen verhelpen om de prikkeloverdracht (weer) optimaal te laten functioneren.

 Op fysiek vlak zie ik de ziekte of klacht als een symptoom die ons naar de oorzaak kan leiden bijvoorbeeld de verstoring van de prikkeloverdracht. Met fytotherapeutica kunnen we de oorzaak aanpakken.

Op het mentale vlak richt help ik de cliënt om zich bewust te worden van prikkels en wat deze prikkels met hem doen. Ik geef adviezen en oefeningen om hier beter mee om kunnen gaan.

 3) Drainage
>Het verminderen van toxische belastingen zowel in geestelijke als in lichamelijke vorm.
 De geestelijke verontreiniging speelt een grote rol op mentaal- emotioneel en fysiek niveau. Als de cliënt  niet in staat is om zich goed te kunnen uiten en emoties en gevoelens niet goed kan verwerken, dan uit zich dat uiteindelijk in het fysieke lichaam.

Een lichamelijke toxische belasting kan zich gevormd hebben, door medicijnen, slechte voeding, weinig beweging, maar ook door bijvoorbeeld het werken met zware metalen of chemische stoffen.

Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen.

Het is belangrijk om deze spanning en vervuiling uit ons systeem af te voeren.
Het lichaam dient zich regelmatig te reinigen van geestelijke en lichamelijke ballast.

 Fytotherapie en psychosociale hulpverlening kunnen al dan niet in combinatie ondersteuning bieden bij het afvoeren en verminderen van geestelijke en lichamelijke toxische belasting. 

 Als er een aantal verstoringen zijn in het lichaam, is het van belang te zorgen dat alle giftige vervuilingen verdwijnen uit onze 5 reinigingsorganen, te weten: lever, nieren, huid, darmen en longen. Hiervoor gebruik ik voedingsmiddelen en fytotherapeutica. Daardoor kan het  lichaam zich makkelijker ontdoen van alle vervuiling en belastingen, zowel geestelijk als lichamelijk. Daarbij is het belangrijk dat er veel water gedronken wordt om de stoffen af te voeren.

Op geestelijke vlak help ik met reinigen door het jezelf bewust te worden. Het wandelconsult is gericht op in beweging komen en het creatieve consult is een manier om de cliënt te helpen zichzelf te uiten.

 4) Voeding
>Goede voeding zorgt voor een goed evenwicht, zowel geestelijk als lichamelijk.

 Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons fysieke en geestelijke lichaam.

 Voeding, fytotherapie en psychosociale hulpverlening kunnen al dan niet in combinatie ondersteuning bieden zorgen voor een goed evenwicht.
‘Wees bewust en kies wat u eet en denkt’ en ‘laat voeding en positieve gedachten uw medicijn zijn’ zijn belangrijke uitgangspunten in mijn praktijk.

In mijn praktijk help ik cliënten bij het bewust worden van hun lichamelijke en geestelijke voeding en de gevolgen daarvan. Door hiernaast alternatieven te bieden kan de cliënt bewust kiezen welke voeding en gedachten bij de cliënt past en goed is voor lichamelijk en geestelijk evenwicht en welzijn.

Geestelijk voeden we ons met gedachten, overtuigingen, bezigheden, uitdagingen en verwachtingen. Wanneer deze negatief zijn, werken ze belemmerend. Bewustwording van gedrag en denkpatronen is van groot belang.

Wat neem je tot je ? of Wat neem je op uit je omgeving ? en Lukt het om alles te verteren ? en Wat doet dit met je energiepeil ?

Heel belangrijk om hier bewust van te worden en het mogelijk op een andere manier te benaderen, zodat er sneller genezing zal plaats vinden. 

5) Levenskunst
> Denk en gedragspatronen beïnvloeden de gezondheid.

 Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid ook naar de emoties en de gedragspatronen te kijken. 

 Fytotherapie en psychosociale hulpverlening kunnen al dan niet in combinatie ondersteuning bieden om bewust te worden van belemmerende patronen en deze te veranderen.

 Uitgangspunt voor mijn psychosociale hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de omgeving waarin hij of zij leeft. Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden denken en voelen van het lichaam en/of van delen van de persoonlijkheid en/of van de ‘buitenwereld’. Er kan een gebrek aan vaardigheden of kennis zijn. Vaak gaat het ook om vasthouden van oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Levenspatronen en problemen blijven zich herhalen door een tekort aan bewustwording en inzicht. Het is belangrijk dat dit op een gezonde manier wordt doorbroken en losgelaten.

Ik help om problemen onder ogen te zien en (alsnog) te verwerken.  Dit gebeurt door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor de cliënt en de manier waarop de cliënt het probleem ervaart. Hierbij maak ik zoveel mogelijk gebruik van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.  Hierdoor kan een veranderingsproces in gang worden gezet wat het zelfinzicht vergroot, rust brengt in de emoties en het gevoel van eigenwaarde versterkt. De cliënt krijgt zelf weer de regie over zijn eigen lichaam, geest en energie. Dit zorgt voor gezondheidsbevordering en beter welbevinden.
Voldoende beweging, ontspanning, rust, balans tussen werk en privé zijn tevens zeer belangrijk.

H

E

A

L

erkennen

rkennen

ccepteren

oslaten