Marjan Pols de Pee

Ondersteuning menselijk energiesysteem

Ondersteuning menselijk energiesysteem

We leven in een wereld van energie, of we dit nu herkennen of niet. Door daarmee kennis te maken, het effect ervan op lichaam en geest te accepteren en ermee leren omgaan, kunnen we meer begrijpen, voelen en veranderen.

De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het menselijk energetisch systeem kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen. Zonder stromende energie kan er namelijk geen genezing plaats vinden.

Als persoonlijkheid bezitten wij een fysiek, een emotioneel en een mentaal energielichaam. Deze drie energielichamen of energievelden kunnen niet als afzonderlijke lichamen worden gezien of volkomen van elkaar worden gescheiden. Ze zijn met elkaar verstrengeld en hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld. De producten van deze energievelden zijn het fysieke lichaam, gevoel en gedachten. Daarnaast bevindt zich in deze drievoudige matrix onze Ziel.  De Ziel gebruikt de voertuigen van lichaam, denken en emotie om zichzelf uit te drukken. Een van de basis principes van genezen, in welke vorm dan ook, is dat werkelijke genezing vanuit het individuele zielsniveau moet komen.

Fytotherapie, psychosociale en energetische ondersteuning kunnen al dan niet in combinatie op alle drie de energievelden ondersteuning bieden en de blokkades opheffen en de energie weer laten stromen.

In het onderstaande filmpje wordt heel duidelijk uitgelegd hoe je energetisch verbonden bent met alles en hoe dit elkaar beïnvloed.
Positieve gedachten beïnvloeden je energie verbinding, maar negatieve gedachten net zo. Niet alleen van jezelf maar ook van anderen. Hoe krachtiger de gedachten zijn hoe sterker de beïnvloeding. Positieve gedachten kunnen je letterlijk beter maken en negatieve gedachten kunnen je letterlijk ziek maken. Bewustwording van wat je denkt en hoe je daarmee omgaat is van levensbelang!

Uitleg Dr. Bruce Lipton

I give up freely what is no longer serving me.
I release it to create space for what inspires me.