Marjan Pols de Pee

Recept voor succes

Recept voor succes

Ik vind het belangrijk om wederzijdse verwachtingen vooraf met elkaar te bespreken. Dat doen we tijdens het gratis kennismakingsgesprek of tijdens de intake en analyse. Ik wil graag weten welk doel je voor ogen hebt. Ik zal aangeven of ik denk jou te kunnen helpen bij het bereiken van dit doel. Om de consulten succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat je onderstaande voorwaarden vanzelfsprekend vindt. Ik verwacht dat je:

 •open en eerlijk bent over je ziektegeschiedenis en medicatiegebruik;
• jouw probleem op een natuurlijke wijze wilt benaderen, in aanvulling op reguliere medische geneeskunde;
• bereid bent om naar jouw eigen denkwijze en gedragingen te kijken;
• bereid bent om te onderzoeken welke mogelijkheden bij jou passen;
• respectvol omgaat met het leven en onze leefomgeving.

Voor aanvang van het consult ontvang ik graag een ondertekende disclaimer consult. 
Voor ondersteuning aan minderjarigen moet een toestemmingsformulier ondertekend worden door de ouders/verzorgers.
Zonder dit ondertekende document kan het consult niet doorgaan. 

Kun jij je niet vinden in deze voorwaarden? Dan ben ik niet de geschikte hulpverlener/therapeut voor jou.

Het kan zijn, dat ik voor jouw klacht te weinig kennis heb of dat je andere hulp nodig hebt. Ik verwijs je dan door naar een andere hulpverlener. Bijvoorbeeld naar een huisarts, psycholoog, natuurgeneeskundig arts, ostheopaat, etc.

Elke hulpverlener heeft zijn eigen mogelijkheden en grenzen. Ik ben daarom een groot voorstander van het gebruik maken van ieders talenten en wil ik graag samenwerken voor een uniek resultaat.