Marjan Pols de Pee

Spirituele Healing

Spirituele Healing

Spirituele Healing

De definitie van Spirituele healing is door de Spirituele Nationale Unie als volgt geregistreerd: “een vorm van healing waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht en energie van de spirituele wereld. De healer fungeert als doorgeefkanaal door handoplegging, gebed of intentie op afstand voor deze energie.

Deze vorm van healing is een krachtige en effectieve behandeling, die je zowel fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel kan helpen bij je genezing. Healing mediumschap kan een aanvulling of ondersteuning zijn op de reguliere geneeskunde.

Tijdens contact healing legt het medium zijn of haar handen op je rug of hoofd terwijl je ontspannen op een stoel zit of op een massagetafel ligt. Via aanraking van je hoofd en rug kan de energie van de spirituele wereld, naar elke plek in je lichaam stromen, die dit nodig heeft.

Daarnaast bestaat er ook nog absent en trance healing waarbij geen aanraking nodig is.

Het is een eenvoudig natuurlijk proces. Het enige dat een healing medium doet is het bereiken van een niveau van afstemming met de Spirituele wereld. Fysiek contact is niet per definitie nodig. Net als met andere vormen van mediumschap, heeft de relatie tussen het medium en de Spirituele wereld een directe en evenredige invloed op de effectiviteit van het proces.

Er wordt geen communicatie gegeven tijdens de healing. Bij aanvang is het contact met de client magnetisch in verband met het verbinden met de client. Zodra de energie verder verhoogt, zoals nodig is in mediumschap en de healer als passief kanaal het healingniveau bereikt, dan pas kan de healingenergie goed doorkomen.

Er zijn geen garanties te geven op het herstelproces en healing mediumschap is evenmin een vervanging voor de traditionele medische geneeskunde.

Het is een aanvulling en ondersteuning waarin getracht wordt de oorzaken van het probleem aan te pakken in plaats van alleen op de symptomen te werken.

Om healing te ontvangen is geen geloof nodig, wel is het van belang dat je je openstelt voor wat er kan gebeuren. Je kan warmte of juist koude ervaren of energieën door het lichaam voelen bewegen. Emoties en herinneringen kunnen voorbij komen. Maar het kan ook zijn dan je niets voelt. De duur van een healing sessie varieert per persoon en is meestal tussen de 10 en 30  minuten. Healing kan worden gegeven aan baby’s, kinderen, volwassenen en dieren.

Healing mediumschap heeft geen schadelijke invloed en wordt vanuit liefde gegeven.

Net als bij elke andere vorm van therapie, is de regel dat voornamelijk regelmatige toepassing kans geeft op succes. Hoewel het een bewezen feit is dat er spectaculaire healing-successen zijn, gebeurt het vaker dat healing in kleine stappen komt. Veel mensen hebben al jaren last van chronische aandoeningen voordat ze healing vragen. En dan zijn juist de kleine stappen van groot belang, als men bedenkt dat er gevallen zijn waarin jaren klachten zijn geweest zonder de geringste verbetering. Algemene verklaringen zijn moeilijk, omdat het effect voor iedereen anders is. Sommige mensen reageren zeer spontaan en anderen moeten een tijdje behandeld worden.

What if there is nothing wrong with you ?